Montáž a servis

  • Prinášame vám širokú ponuku prvkov elektronických zabezpečovacích systémov vhodných pre domáce i priemyselné aplikácie.
  • Vyberať môžete z celej rady kvalitných senzorov (pohyb, požiar, dym, CO, LPG/CNG, zaplavenie), čítačiek, zabezpečovacích ústrední, ovládacích klávesníc, sirén a ďalších komponentov potrebných pre spoľahlivý chod elektronického zabezpečovacieho systému.

Kamerové systémy

Kamerový systém slúži na sledovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Záznam z kamerového systému je možné použiť na právne úkony za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia.

Viac

Poplachové systémy (EZS)

Účelom poplachového systému je upozorniť poverené osoby alebo pult centrálnej ochrany a vypudiť alebo zadržať narušiteľa. Poplachový systém musí byť certifikovaný a spĺňajúci normu STN EN 50131-1 pre zabezpečenie objektov. 

Viac

Inteligentná domácnosť

Vytvorením inteligentnej domácnosti budete môcť ovládať napr. osvetlenie, ozvučenie, audio a video techniku, vykurovanie, klimatizáciu, žalúzie, kamerový a poplachový systém komfortne prostredníctvom preddefinovaných plne automatizovaných scén, alebo pomocou tabletu či mobilnej aplikácie.

Viac