PARADOX SECURITY SYSTEMS

S ohľadom na závažnosť ponúkaných služieb, sme sa rozhodli využiť kvalitnú a spoľahlivú techniku od firmy PARADOX  SECURITY SYSTEMS. 

PARADOX SECURITY SYSTEMS je kanadská firma, ktorá sa zaoberá  výrobou elektroniky na ochranu objektov proti vlámaniu. Stala sa svetoznámou svojím dôrazom na uplatňovanie najnovších poznatkov a technológií. Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam vo svojom odbore.

Firma PARADOX SECURITY SYSTEMS svoje systémy exportuje do asi 100 krajín sveta. Profesionálny a nekompromisný prístup k inováciám zabezpečuje firme stále rastúcu priazeň technikov a užívateľov. Výrobný program kompletne pokrýva potreby klientov po stránke veľkosti objektu, aj stupňa zabezpečenia. Systémy z produkcie firmy PARADOX sa vyznačujú predovšetkým:

 • náskokom pred vlámačmi
 • variabilnosťou pre technika
 • jednoduchosťou pre užívateľa
 • výbornou technickou a servisnou podporou

Pult centralizovanej ochrany IPR512 znamená rozšírenie aktivít PARADOX na druhý breh rieky. Tam, kde sa prijímajú a spracúvajú údaje z chránených objektov. IPR512 predstavuje efektívny nástroj na účinné a pritom finančne nenáročné monitorovanie objektov chránených ústredňami PARADOX. IPR512 pomáha strážnym službám, montážnym organizáciám a predovšetkým ich klientom.

IPR512 dokáže komunikovať s modernými ústredňami spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia. Využíva dátové spojenia po pevných či mobilných, alebo internetových sieťach. Prekonáva známe úskalia pevných liniek, či spojení cez ústredne NGN. V reálnom čase sleduje spojenie so stráženým objektom. Znamená odpútanie sa od obmedzení, ktoré boli doposiaľ prekonateľné len ťažko a nie vždy dôsledne.

IPR512 dokáže prijímať správy aj so starších ústrední, ktoré nedokážu komunikovať cez IP ani GPRS. Komunikátor - GSM modul PCS300, ktorý umožňuje  komunikáciu starších ústrední na klasické digitálne pulty, ktorých je na Slovensku v prevádzke dostatok. Bude sa síce jednať o iný princíp, nesúvisiaci s pultom na báze IPR512, ale v mnohých prípadoch veľmi pomôže...

Prijímač IPR512 umožňuje bezpečný dohľad nad ústredňami PARADOX prostredníctvom komunikačných modulov  IP100  alebo GPRS modulov PCS200 a PCS300.


Komunikačné moduly:

 1.      Modul internetového pripojenia IP100

 • na pripojenie ústrední DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55 do siete internet
 • správy cez IP komunikáciu na digitálne PCO s IP prijímačom IPR512 (kontrola spojenia)
 • komunikuje priamo s procesorovým systémom ústredne

 2.      GSM/GPRS modul PCS200

 • pre ústredne DIGIPLEX EVO192, DIGIPLEX EVO48, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55
 • úplná nezávislosť od pevnej telefónnej linky
 • hlasové správy na mobil a pevnú linku (s podporou modulu VDMP3)
 • odosielanie SMS
 • správy cez GSM na digitálne PCO
 • správy cez GPRS na digitálne PCO s GPRS/IP prijímačom IPR512 (kontrola spojenia)
 • bezpečná obsluha ústredne cez tónovú voľbu
 • bezpečná obsluha ústredne cez SMS
 • komunikuje priamo s procesorovým systémom ústredne

Komunikácia cez modul PCS200 je jednoduchá, rýchla, spoľahlivá a informačne bohatá. Pre komunikáciu s PCO  IPR512 je potrebné požiadať  mobilného operátora o aktivovanie dátovej služby (asi 4-10.- € mesačne) , alebo Vám túto službu zabezpečí prevádzkovateľ PCO.

Pozn.: A sa komunikátor PCS200 využíva na prenos správ na pult centrálnej ochrany, nebude možné (pomocou hlasového modulu VDMP3) s ústredňou hlasovo komunikovať , ale ostatné funkcie ostanú zachované (SMS, PCO, upload/download).

3.      Univerzálny IP/GPRS modul PCS300

 • pre ľubovoľné ústredne bez rozdielu značky a typu
 • IP hlásenia po internetovej sieti
 • GPRS hlásenia (s podporou modulu GPRS12)
 • IP a GPRS hlásenia je možné kombinovať s hlásením po pevnej linke (ak má ústredňa telefónny komunikátor)
 • správy na max. 2 digitálne PCO s GPRS/IP prijímačom IPR512 (kontrola spojenia)
 • odosielanie SMS na 8 telefónnych čísel (spoplatnené podľa počtu SMS/mes.)

Modul PCS300 je určený pre spoluprácu s ústredňami, ktoré nemajú rozhranie pre moduly PCS200 alebo IP100. Rieši komunikáciu po pevných alebo mobilných sieťach. Predstavuje efektívny prostriedok na komunikáciu aj so staršími existujúcimi objektami, čím výrazne zefektívňuje činnosť pultov centralizovanej ochrany vybavených prijímačom IPR512.

Pre IP komunikáciu * s PCO vybaveným prijímačom IPR512 je potrebné:

 • mať v objekte pripojenie na internet  

* Pozn.: Pripojenie cez internet spravidla nevyžaduje periodické náklady na prenos. Objem údajov prenesených za mesiac stráženia nepresiahne nároky na niekoľkominútové surfovanie po internete. Takéto spojenie je síce možné sabotovať, ale obsluha pultu bude mať informáciu o strate spojenia. Rýchlosť vyhodnotenia sabotáže závisí od nastaveného intervalu dohľadu  - security profil.

Pre GPRS komunikáciu s PCO vybaveným prijímačom IPR512 (prípadne pre SMS) je potrebné:

 • zriadiť u mobilného operátora SIM kartu s dátovou službou (asi 4-10.- € mesačne)