Strážna služba

Ochrana objektu stálou strážnou službou, v nepretržitej prevádzke alebo dohodnutý počet hodín denne. Obchôdzková činnosť, kontrola vjazdu a výjazdu vozidiel, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb, kontrola vstupu a výstupu zamestnancov, ohlasovanie návštev zamestnancov objektu, informátorská služba.


Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571