PATROLA

Firma Cabellan SBS ponúka zákazníkom službu preventívnej fyzickej kontroly objektov mobilnou hliadkou SBS, podľa vodpred dohodnutého harmonogramu a rozsahu.

Účel kontrol spočiva v prevencii a včasnom odhalení prípadného narušenia objektu alebo inej mimoriadnej udalosti (požiar, prasknuté vodovodné potrubie ap) a zabráneniu tak vzniku väčších škôd. Hliadka SBS môže ďalej zistiť pri kontrole rôzne bezpečnostné nedostatky (neuzamknuté dvere, okná, vozidlá, zabudnutý materiál) a ich ohlásením majiteľovi tak pomôcť zabezpečiť svoj majetok.

V prípade zistenia narušenia, vniknutia do objektu, neoprávneného pohybu osôb, alebo inej mimoriadnej udalosti pracovníci SBS vykonajú podľa zákona č. 473/2OO5 o SBS, potrebné úkony na ochranu majetku zákazníka a informujú o situácii kontaktnú osobu a Políciu.

Hliadka SBS bude na objekte vídaná v nepravideľných intervaloch, čo môže mať odstrašujúci účinok pre potencionálnych páchateľov trestnej činnosti.

Pri tejto službe je možnosť objednať si len potrebný počeť kontrol na určité dni alebo dlhšie obdobie, napr. víkendy, dovolenky ap. Služba je vhodná hlavne pre objekty s vonkajším areálom kde majú uskladnený materiál, techniku, vozidlá a ktoré nie sú chránené zabezpečovacím zariadením.


Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571