Kontakt


 
CABELLAN, s.r.o.
Adresa firmy: Lopušná 891/2, 026 01 Dolný Kubín
Adresa prevádzky PCO: Aleja slobody 2245/7A, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 44963700
IČ DPH: SK 2022886976
Bankový účet:

VÚB Banka:   SK25 0200 0000 0029 8008 0251

Zodpovedný vedúci:

Šustr Martin  kont: 0907 885 571

Technik PCO:

 0907 885 571

E-mail: cabellan@cabellan.sk,   cabellansro@gmail.com
 

Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571