CCTV Monitor

Kamerový dohľad nad vnútornými a vonkajšími priestormi objektu zákazníka. Systém sníma, prenáša, zobrazuje a zaznamenáva obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru. V prípade potreby možné použitie záznamu.

Vyhodnocovanie obrazu z CCTV zo stráženého objektu sa vykonáva v reálnom čase na operačnom stredisku SBS Cabellan. V prípade zistenia narušenia objektu alebo inej mimoriadnej udalosti zabezpečia pracovníci SBS jeho adekvátnu ochranu vyslaním hliadky SBS alebo privolaním Polície resp. iných záchranných zložiek.


Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571