Základná ponuka služieb PCO 

 • monitoring elektronickou zabezpečovacou signalizáciou / EZS
 • monitoring elektronickou požiarnou signalizáciou / EPS
 • monitoring výpadkov elektrickej siete, monitorovanie stavu batérií zariadení, vyrozumenie kontaktnej osoby v prípade potreby
 • po prijatí poplachového signálu vyslanie zásahovej jednotky na chránený objekt
 • pri zistení narušenia, vniknutia do objektu, neoprávneného pohybu osôb, alebo inej mimoriadnej udalosti pracovníci ZJ PCO vykonajú podľa zákona č. 473/2OO5 o SBS, potrebné úkony na ochranu majetku zákazníka
 • v prípade potreby vyrozumenie Polície, Hasičov, RZP
 • vyrozumenie zákazníka o prijatí poplachu a o stave na objekte po preverení poplachu

                 Schéma PCO                        Schéma AV PCO


Služba AV – PCO ponúka okrem základného balíka služieb:


VIDEO kontrola objektu
:

 • pri prijatí poplachového signálu okamžitá kontrola chráneného priestoru na diaľku cez kamerový systém

AUDIO kontakt:

 • pri priblížení osoby k chránenému objektu výzva na opustenie chráneného priestoru cez audio systém, zníži resp. zabráni vzniku prípadnej škodovej udalosti

Spojením dvoch systémov ochrany EZS/EPS a CCTV / IP kamery a ich pripojením na Pult centralizovanej ochrany vznikne vysoký štandard ochrany majetku s možnosťou okamžite získať „obraz“ o dianí na mieste po prijatí poplachu.

Audio / Video prenos sa aktivuje len po prijatí poplachu, nejde o stály prenos obrazu a zvuku.

Pre maximálnu istotu súkromia sa systém ochrany dá nastavť tak, aby po odarmovaní (odkódovaní) objektu nebolo možné z PCO aktivovať A/V prenos. Po zaarmovaní (zakódovaní) a opustení objektu sa táto možnosť obnoví.

 

Doplnkové služby:

 • mesačný výpis udalostí (armovanie, poplachy, výpadky el. prúdu, periodické testy ap.)
 • monitoring elektronického zakódovania objektu + vyrozumenie kontaktnej osoby o nezakódovaní objektu
 • preventívna fyzická kontrola objektu hliadkou PCO
 • počas dlhšej neprítomnosti vybratie pošty zo schránky, nakŕmenie psa

Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571