Pult centrálnej ochrany

 

Ochrana majetku  spočíva  v  pripojení poplachového systému  (EZS/EPS)  k pultu centralizovanej ochrany (PCO), s cieľom  zabrániť alebo minimalizovať Vaše škody spôsobené vlámaním alebo inou mimoriadnou udalosťou. Tento druh ochrany predstavuje spoľahlivú formu ochrany Vášho majetku.

Pult centralizovanej ochrany  je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje prepojenie na elektronický zabezpečovací systém objektu odberateľov prostredníctvom telefónnej - pevnej linky,  mobilnej siete GPRS, SMS,  alebo IT regionálnej internetovej siete . Zariadenie periodicky sleduje funkčné zabezpečenie daného objektu a 24 hodín denne  spracúva signály  technického charakteru, ako aj poplachový signál s presným určením miesta narušenia v chránenom objekte.

K spracovaniu poplachového signálu, alebo tiesňového volania využívame vždy najnovší počítačový software , ktorý je chránený a utajovaný. Aj touto cestou prispievame k stálemu skvalitňovaniu nami poskytovaných služieb. Po zachytení poplachového signálu, či tiesňového volania, operátor pultu centralizovanej ochrany okamžite (podľa dohody) vysiela k narušenému objektu, či osobe v tiesni, zásahovú jednotku. Zásahová jednotka  následne vykonáva zásah a rieši vzniknutý problém v danom stave v súlade s právnymi normami alebo podľa závažnosti situácie v spolupráci s policajnými zložkami.

Našou hlavnou prioritou bude ponúkané služby vykonávať čo najprecíznejšie s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka.


Kontakt

Cabellan, s.r.o.
Lopušná 891/2,
02601 Dolný Kubín
0907885571